top of page
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Ceviz Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (“Universal Counselor” ya da “Şirket”) olarak, internet sitemizi (“Site”) ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Universal Counselor olarak, tüm ziyaretçilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini önemsiyoruz ve bu bilgilerin korunması için azami özen gösteriyoruz.

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, sitemizin işletilmesi sırasında site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında Şirketimizce elde edilen kişisel verilerin işlenmesi hakkında sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

 

Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu aydınlatma metninin hükümlerini değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayımlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnini okumanızı tavsiye ederiz.

 

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

 

Genel Olarak

 

Sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla IP adresiniz, işletim sisteminiz ve tarayıcı türünüz gibi genel internet kullanımınız kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

 • Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması veya site içi aramalarının hızlandırılması.

 • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri ve/veya ilgili mevzuattaki hükümler doğrultusunda kişisel verileriniz gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 

 

Bu siteyi kullanırken veya Şirket ile işbirliği yaparken kullanıcı tarafından iletişim amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, adres, telefon numarası, e-posta vb.) paylaşılmış olabilir. Bu bilgilerin veri tabanımızdan silinmesini her zaman isteyebilirsiniz. 

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını istediğiniz zaman değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • yurt içinde veya yurt dışında varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bu linteki formu kullanarak info@universalcounselor.com adresine veya aşağıda yer alan adresimize yazılı olarak iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketin KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde sitenin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

 

Universal Counselor

Genel Müdürlük Adresi: Zorlu Center, TD Lobby, N.55 Zincirlikuyu, 34340, Beşiktaş, İstanbul

Telefon: +90 (212) 353-6606, Mobil: +90 (554) 153-6606, Web: universalcounselor.com

bottom of page