top of page

Faaliyet Alanlarımız

Financial Advisor
Classroom Lesson
Exam

DANIŞMANLIK

Universal Counselor olarak danışmanlık alanında temel felsefemiz danışanlarımıza alabileceği en doğru bilgiyi tüm departmanlarımızla ve alanında uzman ekibimizle sunmaktır.

DERS

Üniversite başvuru sürecinin en önemli unsurlarından biri akademik başarıdır. Kişinin hem okul derslerindeki hem de gireceği uluslararası sınavlardaki başarısını artırmak adına ihtiyacına uygun ders desteği alması çok önemlidir. Ders birimimiz Learn&Benefit bünyesinde, alanında uzman eğitmen kadrosu ile online veya yüz yüze ders desteği sunmaktayız.

SINAV

Üniversite başvuru sürecinin bir diğer önemli parçası da sınav hazırlığıdır. SAT, TOEFL, IELTS, AP, IB, A-Level, YKS, LGS, GMAT, GRE gibi birçok farklı sınava hazırlanırken Learn&Benefit biriminin deneme sınavı altyapısı danışanlarımızın ihtiyacını her yönüyle karşılamaktadır.

Danışmanlık

Universal Counselor’da danışmanlık, Lisans Danışmanlığı (eğitimlerine devam eden lise öğrencileri ve lise mezunları için) ve Yüksek Lisans/Doktora Danışmanlığı olarak iki ana kategoride ele alınmaktadır. Danışmanlığın ayrılmaz bir unsuru olan Essay Danışmanlığı ise ilgili danışmanın koordine ettiği, alanında uzman danışmanlarla ayrı bir birim olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Student in the reading room

Ara Sınıflar

Ünlü yazar Audre Lorde, hayatta kalmanın yalnızca akademik bir beceri değil, “farklılıklarımızı nasıl ele alacağımızı ve onları nasıl güçlendireceğimizi öğrenme” çabası olduğuna işaret eder. Bu doğrultuda, bizler de ara sınıf danışmanlığındaki temel önceliğin, danışanımızı en doğru şekilde tanımak olduğuna inanıyoruz. İlk olarak danışanımızın mevcut akademik ve sosyal profilini ortaya çıkararak işe başlıyoruz. Sonrasında  ilerlemeci bir yaklaşımla oluşturduğumuz, danışanımızın gelecek hedeflerine uygun ve kendisine özgü akademik ve sosyal çalışma planlarımızı, ailelerimizin bilgisi ve desteği ile birlikte, danışanımızı da çalışmalarımızın merkezinde tutarak yürütüyoruz. Üniversite başvuru sürecini de şekillendiren bu planlamalar çerçevesinde, okul derslerinin takibi, bölüm seçimi, standart sınavların (SAT, AP, IELTS, TOEFL vb.) planlanması ve hazırlığı, yaz programlarına başvuru konularında destek veriyor, diğer gerekli akademik ve sosyal etkinliklerle ilgili yönlendirmelerde bulunuyoruz.

College Students

Başvuru Dönemi

Başvuru Danışmanlığı'nda en temel hedefimiz, danışanlarımızın potansiyellerinin ulaşabileceği en iyi okula yerleşmesini sağlamaktır. Bunu yaparken kabul alınan okulun danışanımıza uygun olup olmadığı, kabul alınan bölüm özelinde okulun sıralaması, sonraki kariyer planları, ailenin bütçesi gibi bir çok değişkeni dikkate alıyoruz. Her bir danışanın birbirinden farklı olduğunun, dolayısıyla yolculuklarının ve varacakları nihai noktanın da farklı olacağının bilincindeyiz. Başvuruların planlaması, yürütülmesi, tamamlanması ve takibi aşamalarında danışanımızın en yakın yol arkadaşı oluyoruz. Alınan kabuller neticesinde danışanımızda ve ailesinde gördüğümüz büyük mutluluk sürecin tüm yorgunluğunu gideriyor. Eğer siz de bu yolculukta bir yardımcıya ihtiyaç duyuyorsanız Universal Counselor'ın deneyimli danışmanlarının sizin en yakınınızda olacağını unutmayın.

Dollars

Burs Danışmanlığı

Okul kabullerinin yanında alınabilen başarı ve ihtiyaç bursları bazı durumlarda kişinin o okula gidebilmesi için temel belirleyici unsur olabilmektedir. Kadromuz, geniş bilgi birikimi ve güçlü data yönetimi sayesinde, hangi okulların hangi tür bursları verdiğinin bilinciyle danışanlarımızı ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda en optimal şekilde yönlendirmekte, formlar ve diğer dokümanlar konularında yardımcı olmakta, hatta başvurabilecekleri özel burslarla ilgili de detaylı bilgilendirme yapmaktadır.

Working

Essay Danışmanlığı

Üniversite başvurularının en önemli kısımlardan biri de Essay yazımıdır. Üniversite kabul komiteleri yazılan Essay'leri başvuranın kişiliğini anlamak, motivasyonunu ölçmek, geçmiş, mevcut durum ve gelecek ile ilgili tutarlı bir hayat hikayesi ortaya koyup koyamadığını çözmek gibi amaçlar için kullanmaktadır. Başvurudaki en öznel unsur bu kısımdır ve bu nedenle Essay yazım süreci kimileri için stresli bir sürece dönüşebilmektedir. Tüm bunların bilincinde olarak Universal Counselor'da Essay yazım süreci çok ciddiye alınmaktadır ve alanında uzman kişilerden oluşan bir Writing Center departmanı mevcuttur. Essay yazımı; yazılacak konunun belirlenmesi, danışan tarafından yazılması, yazılan metnin içerik olarak gözden geçirilmesi ve son olarak metnin dilsel olarak kontrolü gibi bir çok aşamayı içermektedir. Universal Counselor olarak tüm bu zorlu süreçte danışanımızın en yakınında oluyoruz. 

Students Studying in the Library

Yüksek Lisans-Doktora Danışmanlığı

Lisansüstü eğitim programları, alanında ileri uzmanlık derecesi almak isteyen danışanlarımızın yöneldiği programlardır. Universal Counselor’da, öncelikle sizi tanır ve hedeflerinizi belirler, buna göre bir yol haritası hazırlarız. Danışmanlarımızla birlikte bölüm, okul, ülke seçiminde size uygun programlar önerilir. Karar verme sürecinde programın eğitim müfredatı ve ücreti, konaklama seçenekleri ve varsa burs seçeneklerinin değerlendirmesi yapılır. Lisansüstü çalışma yapacak kişilerin, özgün çalışmalara yol açacak dersler seçmeleri, kendi kariyer hedeflerini çalışma hayatı ile birlikte şekillendirmeleri beklenir. Geleceğin bilim insanları, lisansüstü çalışmaları sırasında disiplinli ve üretken bir sürecin içine girdiklerinin farkında olmalıdır. Bu sürecin sonunda ise ortaya koydukları ve savunmak durumunda oldukları tezleri yer alır. Universal Counselor ekibi bu zorlu yolculukta danışanımıza gerekli her türlü desteği vermektedir.

Professor

Ders Desteği

Universal Counselor olarak danışanlarımızı, hem genel hem de spesifik ders konularında alanında uzman eğitmenlerimizle Learn & Benefit eğitim birimimizde bir araya getirmekteyiz. İyi bir üniversiteden kabul almanın gerekliliklerinden biri olan akademik başarının bir uzman yardımıyla desteklenmesi, takibi ve alınan skorların değerlendirilmesi süreç içinde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Students Studying in Classroom

Sınav Desteği

Sınavlar eğitim hayatının bir gerçeği ve ayrılmaz bir parçasıdır. Sınavları doğru bir hazırlık süreciyle ve hedefe yönelik nokta atışı başarılarla geçebilmek için danışanlarımıza Learn & Benefit sınav birimimizde gereken nitelikli katkıyı sağlamaktayız. SAT, TOEFL, IELTS, AP, IB, A-Level, YKS, LGS, GMAT, GRE gibi önemli sınavlara hazırlık için gereken profesyonel yardımı Learn & Benefit eğitim birimimizden alabilirsiniz.

bottom of page