fbpx

Üniversiteye Hazırlık (YKS)

Üniversiteye Hazırlık (YKS) 2019-09-20T17:13:42+03:00

 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)

Türkiye’de, lise son sınıfta veya mezun durumunda olan öğrencilerin herhangi bir üniversitede öğrenim görebilmeleri için Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri gerekmektedir.

YKS, Ölçme-Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 3 oturumlu bir sınavdır. Bu sınav

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)
 • Alan Yeterlilik Testi (AYT)
 • Yabancı Dil Testi (YDT)

bölümlerinden oluşur. Bu sınavlarda 4 yıllık lise müfredatı baz alınmaktadır.

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT);

 • Türkçe Testi (40 soru)
 • Sosyal Bilimler Testi (20 soru)
 • Temel Matematik Testi (40 soru)
 • Fen Bilimleri Testi (20 soru)

olmak üzere toplam 120 soru yer alır.

Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) adaylara;

 • Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (40 soru)
 • Sosyal Bilimler-2 (40 soru)
 • Matematik (40 soru)
 • Fen Bilimleri (40 soru)

testlerinden oluşan bir kitapçık verilir.

Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel puan türleri hesaplanırken kullanılacak testler ve ağırlıkları şu şekildedir;

 • Sayısal Puanı: TYT (%40) + Matematik (%30) + Fen Bilimleri (%30)
 • Eşit Ağırlık Puanı: TYT (%40) + Matematik (%30) + Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (%30)
 • Sözel Puanı: TYT (%40) + Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (%30) + Sosyal Bilimler-2 (%30)

Yabancı Dil Testi (YDT), Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. Yabancı dil puanı hesaplanırken kullanılacak testler ve ağırlıkları şu şekildedir;

 • Yabancı Dil Puanı: TYT (%40) + Yabancı Dil Testi (%60)

Üniversite hazırlık sürecini Universal Counselor’da geçirmeye karar veren bir danışanın öncelikle 2 TYT ve 1 AYT ile yeterlilik düzeyi belirlenir.

Sonrasında,

 • hedeflenen üniversiteyi kazanmak için gereken başarı düzeyi ile
 • sınavlar sonucu ortaya çıkan başarı düzeyi

arasındaki fark analiz edilir, sadece o danışana özel bir Yıllık Aksiyon Planı hazırlanır.

Danışana uygun hedef belirlendikten sonra, bu hedefe uygun oluşturulan Aksiyon planı;

 • danışanın bir yıl boyunca alması gereken derslerin ve sınavların günlük planını,
 • konu bazlı veya genel olarak yapılacak sınavların sonuçlarını,
 • haftalık olarak yapılan danışmanlık gündemini
 • bir hafta boyunca çözülecek soruların ders-konu-kaynak kitap isimlerinden oluşan Günlük Çalışma Planını içerir.

Bu aksiyon planı danışmanın, danışanın ve velinin online olarak erişimine açıktır. Bir yıllık hazırlık süreci içerisinde danışanın ailesi belirlenecek periyotlarla bilgilendirilir, çalışma temposundaki ve başarı düzeyindeki gelişmeler değerlendirilir.

Universal Counselor, sınav sonrası, hem üniversite ve bölüm tercihleri döneminde hem de kazanılan üniversiteye kayıt döneminde danışanını destekleyen en yakın yol arkadaşıdır.