fbpx

Yurt İçi Lisansüstü Eğitim Danışmanlığı

Yurt İçi Lisansüstü Eğitim Danışmanlığı 2020-02-24T14:06:56+03:00

Yüksek Lisans Genel Bilgiler

Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra devam edilebilen Yüksek Lisans eğitimi, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere ikiye ayrılır. Tezli yüksek lisans için yeterli ALES puanı almış olmak ve başvuru yapılan programın gerekliliklerini yerine getirmek gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi  için ise ALES şartı aranmamaktadır.

 

Farklı amaçlar olsa da genel olarak; akademisyen olmak isteyenler, mezun olduğu lisans programından farklı bir alanda eğitim görmek isteyenler, mezun oldukları lisans programında uzmanlaşmak isteyenler ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul yöneticisi ve müfettiş olmak isteyenler yüksek lisans yapmaya karar verirler.

 

Yüksek Lisans Başvurusu için gerekenler

Üniversitelerin istedikleri belgeler  bazı noktalarda birbirlerinden farklılıklar gösterse de temel olarak istenilen belgeler ve gerekli koşullar aşağıdaki gibidir (Bazı enstitüler bunlara ek olarak başka belgeler isteyebilirler ya da bazılarını istemeyebilirler):

 

 

(YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA) TEZ DANIŞMANLIĞI

Lisansüstü tez çalışmaları kariyer anlamında bir basamak teşkil ettiği gibi bireyleri uzmanlaştıkları alanın önde gelen fikir ve bilim insanı yapması adına da önemli bir rol üstlenmektedir. Lisans programlarından farklı olarak orijinal ve özgün çalışmalara gidecek yolda seçtikleri dersler ve konular dahil kendi yollarını çalışma hayatı ile birlikte çizmeleri ve şekillendirmeleri beklenen geleceğin bilim insan ve uzmanları adaylarını disiplinli ve üretmek zorunda oldukları bir çalışma süreci beklemektedir. Bu sürecin en nihayetinde ise herşeyi ile ortaya koydukları ve savunmak durumunda oldukları tezlerı yer almaktadır. UC ekibi olarak bu zorlu süreçte en baştan en sona kadar tez sürecinizde sizinle birlikte çalışıyoruz. 

 

Bilimsel bir çalışma niteliği olan tez hazırlığının içerik sentezleme becerileri dışında şekilsel becerileri de ortaya çıkardığı bir gerçektir bu bağlamda özen gerektiren zaman harcanan süreçlere ek olarak tez yazım formatı hakkında da ayrıntılı şekilde bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamının bir bütün olarak ele alınması ve değerlendirilmesi gerekir, çünkü fikrin ortaya atılmaısı işlenmesi, ürüne dönüştürülmesi ve ürünün anlaşılırlığının sağlanması ve kabül görmesi gerekmektedir.

Tez yazımına kadar varan süreçte destek olduğumuz önemli basamaklar şunlardır:

  • Konu belirlenmesi
  • Literatür taraması
  • Araştırma sorusunun oluşturulması
  • Yöntem kısmının oluşturulması
  • Veri toplanması
  • Verilerin analizi
  • Tartışma ve Sonuç kısımlarının oluşturulması
  • Ekler kısmının oluşturulması
  • Referans/Kaynakça kısmının oluşturulması

Ayrıca UC olarak çalışmalarınızın Redaksiyonu (Revizesi) içinde size yardımcı oluyoruz. Hazırlamış olduğunuz çalışmaları ve tez çalışmalarınızı üniversitenizin yönergesine göre düzenlemekte yardımcı oluyoruz.
Tezinizin yayınlanmadan önce dil ve şekil bakımından incelemesi yapılarak gerektiğinde konu, başlık, tablo, grafik ve sayfa vb. ekleme ve çıkarma, revize çalışması yapılarak basıma hazır hale getirilir.

Yanlış anlaşılan ve suistimale açık bir konu olması sebebiyle özellikle belirtmek isteriz ki, biz sizin yerinize tezinizi yapmıyoruz ya da yazmıyoruz. Biz sürecin her alanında sizi doğru yönlendirmek için destek sunuyoruz.

 

İletişim formumuzu doldurarak danışmanlarımızla iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz.